Nestplanning


Aitiorannan Brana Mýsla & Ylur Preguson frá Fuglatorgi

De echo heeft uitgewezen dat Mýsla dragend is van Ylur. De pups worden de derde week van juli verwacht!

Aitiorannan Brana Mysla
Ylur Pregusson frá Fuglatorgi

Voor meer informatie over deze combinatie kunt u contact opnemen via email